Whistleblower

Whistleblower2.jpg

 

Witamy na stronie poświęconej Systemowi Informowania o Nieprawidłowościach w Grupie Volkswagen.

Whistleblower System, czyli System Informowania o Nieprawidłowościach - ma za zadanie chronić firmę przed zdarzeniami i nieprawidłowościami mogącymi mieć negatywne skutki dla jej funkcjonowania.

Integralność, w połączeniu z przestrzeganiem przepisów i regulacji prawnych (Compliance), stanowią podstawę naszej działalności biznesowej i mają najwyższy priorytet w koncernie Volkswagen. Dotyczy to również nas, Volkswagen Group Services sp. z o.o. Możemy uniknąć szkód dla naszej firmy, naszych pracowników i partnerów biznesowych tylko wtedy, gdy zasady i standardy są przestrzegane. W związku z tym wszelkie nieprawidłowości muszą być szybko rozpoznane, rozpatrzone i natychmiast naprawione.

Wymaga to czujności ze strony wszystkich oraz gotowości do zwracania uwagi na ewentualne naruszenia przepisów na podstawie uzasadnionych podejrzeń. Cenimy sobie również informacje tego rodzaju od partnerów biznesowych, klientów i innych osób trzecich. Zgłoszenia do Systemu Nieprawidłowości można dokonywać w dowolnym czasie i w dowolnym języku.

System zgłaszania nieprawidłowości gwarantuje najwyższą możliwą ochronę zarówno osobom zgłaszającym nieprawidłowości, jak i osobom, których one dotyczą. Dochodzenie jest wszczynane wyłącznie po bardzo dokładnym zbadaniu faktów i uzasadnionym podejrzeniu naruszenia przepisów. W trakcie całego procesu dochodzeniowego obowiązuje ścisła poufność i tajność. Informacje będą analizowane w sposób sprawiedliwy, szybki i delikatny. 


Jak złożyć doniesienie?

Ważne jest, aby informacje zawarte w zgłoszeniu, które przekazujesz do Biura ds. Wyjaśniania Nieprawidłowości, były jak najbardziej konkretne, tak aby można było je odpowiednio przetworzyć i zbadać. Dobrze jest, jeśli w swoim raporcie poruszysz pięć następujących kwestii:

  • Kto?
  • Co?
  • Kiedy?
  • Jak?
  • Gdzie?

Prosimy upewnić się, że opisy zawarte w raporcie mogą być łatwo zrozumiane przez osoby niebędące specjalistami w danej dziedzinie. Byłoby pomocne, gdybyś był dostępny, aby odpowiedzieć na dalsze pytania. Jeśli chciałbyś to zrobić, ale chciałbyś także pozostać anonimowy dla firmy, skontaktuj się z Ombudsman, aby dokonać zgłoszenia.


Gdzie mogę wysłać swój raport?

Istnieje wiele sposobów przekazywania informacji do Grupy Volkswagen - w dowolnym czasie, wszystkimi kanałami i zawsze z zachowaniem anonimowości.

 

Wewnętrzne kanały komunikacji

Dane kontaktowe Biura ds. Wyjaśniania Nieprawidłowości

Osobiście:  Biuro ds. Wyjaśniania Nieprawidłowości (K-ICW), Porschestraße 1, 38440 Wolfsburg

Listownie: Biuro ds. Wyjaśniania Nieprawidłowości Skrytka pocztowa 1717, 38436 Wolfsburg

Telefonicznie: +49 5361 9 46300   +800 444 46300

Poczta elektroniczna: io@volkswagen.de

Strona internetowa: https://www.bkms-system.com/vw

 

Zewnętrzne kanały komunikacji

Ombudsman - rzecznicy, zewnętrzni adwokaci

http://www.ombudsleute-der-volkswagen-ag.de

http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com