Whistleblower

Whistleblower2.jpg

 

Nasz system zgłaszania naruszeń Whistleblower

Przestrzeganie przepisów ustawowych i zasad wewnętrznych stanowią najwyższy priorytet w Grupie Volkswagen. Sukces naszej Grupy opiera się na Integrity i Compliance. W celu spełnienia określonych standardów należy powziąć wiedzę o potencjalnych naruszeniach naszych pracowników lub dostawców i położyć im kres. Dlatego też powierzyliśmy Centralnemu Biuru Dochodzeniowemu obsługę w naszym imieniu niezależnego, bezstronnego i poufnego Systemu Whistleblower

Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy z Biura Dochodzeniowego dokładnie badają każde zgłoszenie i podejmują systematyczne działania następcze. 

Kluczowym filarem naszego Systemu Whistleblower jest zasada sprawiedliwości proceduralnej. Gwarantuje jak największą ochronę sygnalistom, osobom zamieszanym w sprawę oraz pracownikom uczestniczącym w dochodzeniu.

Obejmuje również możliwość anonimowego zgłaszania i  anonimowej komunikacji. Grupa Volkswagen gwarantuje, że nie będzie podejmować żadnych kroków w celu identyfikacji anonimowych sygnalistów, którzy nie nadużywają Systemu Whistleblower. Co istotne, działania odwetowe wobec osób zgłaszających przypadki naruszenia oraz wszystkich osób, które przyczyniają się do prowadzenia dochodzeń, nie będą tolerowane. Osoby zamieszane w sprawę są uważane za niewinne do czasu udowodnienia naruszenia. Dochodzenia będą prowadzone z zachowaniem najwyższej poufności, a informacje przetwarzane w sposób uczciwy i szybki, z uwzględnieniem odpowiedniej ochrony.


W jaki sposób rozpatrujemy Twoje zgłoszenie?

Wykwalifikowani i doświadczeni koledzy z Biura Dochodzeniowego dokładnie badają każde zgłoszenie dotyczące potencjalnego naruszenia pracownika Grupy Volkswagen i systematycznie podejmują dalsze działania.  Najpierw otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Następnie Biuro Dochodzeniowe dokonuje oceny Twojego zgłoszenia. Obejmuje to zebranie faktów, w szczególności od osoby zgłaszającej. Tylko wtedy, gdy ta wstępna ocena wykaże podstawy do podejrzenia naruszenia, rozpocznie się dochodzenie prowadzone przez specjalną jednostkę dochodzeniową. Następnie wyniki dochodzenia zostaną ocenione przez Biuro Dochodzeniowe i zalecone zostaną odpowiednie środki. Informacje o stanie* i wyniku postępowania zostaną przekazane Państwu bez zbędnej zwłoki.

Potencjalne naruszenia Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych przez dostawców, w tym poważne zagrożenia i naruszenia praw człowieka i środowiska przez bezpośrednich i pośrednich dostawców, można również zgłaszać do Biura Dochodzeniowego - jak również zgłoszenia wymagające w inny sposób natychmiastowego działania. Biuro Dochodzeniowe poinformuje odpowiedzialne działy, które odpowiednio zajmą się sprawą. Obejmuje to w szczególności podjęcie niezbędnych środków w celu zminimalizowania lub zakończenia naruszeń i/lub zagrożeń.

* Czas przetwarzania jest zróżnicowany w zależności od przedmiotu procedury

Więcej informacji na temat mechanizmu składania skarg w koncernie Volkswagen mają Państwo możliwość znaleźć pod następującym linkiem.

 

Masz zastrzeżenia lub opinie dotyczące produktu lub usługi Volkswagen Group Services Sp. z o.o.?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące usług świadczonych przez Volkswagen Group Services Sp. z o.o. prosimy o kontakt z naszym Compliance Officer poprzez adres legal.compliance.vwgs.r.pzn@volkswagen-groupservices.com


Dokonywanie zgłoszeń w naszym Systemie Whistleblower

System Whistleblower oferuje różne kanały zgłaszania potencjalnych naruszeń pracowników, które umożliwiają szybkie sprawdzenie i w razie potrzeby reakcję naszej firmy. 

Nie wpływa to jednak na ustawowe prawo do kontaktu z wyznaczonymi organami, jak opisano poniżej.

Infolinia 24/7

Zgłoszenia można dokonać 365 dni, 24 godziny, korzystając z międzynarodowego, bezpłatnego numeru:

+800 444 46300*

Jeśli Twój lokalny operator telefoniczny nie obsługuje usługi bezpłatnej, możesz zadzwonić pod następujący płatny numer:

+49 5361 946300

  • W zależności od kraju, z którego Państwo dzwonią, możliwe jest, że międzynarodowa bezpłatna infolinia nie jest dostępna, ponieważ niektórzy operatorzy sieci telefonicznych nie obsługują tej usługi. W takim przypadku prosimy o skorzystanie z oferowanego numeru płatnego lub numeru właściwego dla danego kraju.

 

Kraj

Bezpłatny numer

Lokalny numer

Brazylia

0800-5912743

021-23911381

Meksyk

001-800-4610242

0155-71000355

Słowacja

0800-002576

02-33325602

USA

833-6571574

908-2198092

RPA

0800-994983

021-1003533

Malezja

1-800-819523

0154-600099

Argentyna

0800-6662992

011-52528632

Niemcy

0800 444 46300

05361-946300

 


Kanał raportowania online

Mają Państwo możliwość skorzystania z internetowej platformy komunikacyjnej [Link] do kontaktu z Biurem Dochodzeniowym w wielu językach. System ten jest poufny i technicznie zabezpieczony.

Nawet jeśli preferowany przez Państwa język nie jest oferowany w kanale raportowania, mogą Państwo użyć dowolnego języka do przekazania zgłoszenia. Możesz również skontaktować się z Biurem Dochodzeniowym w dowolnym języku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Rzecznicy Grupy Volkswagen

Volkswagen Group Services Sp. z o.o. wyznaczył zewnętrznych prawników do pełnienia funkcji Rzeczników. Doradzają oni w zakresie systemu Whistleblower lub zapewniają, że zgłoszenia od sygnalistów są przekazywane anonimowo do Biura Śledczego, jeśli jest taka potrzeba.

Jeśli chcesz skontaktować się z Rzecznikiem, możesz znaleźć jego dane kontaktowe tutaj: http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

 

E-mail

Kontakt z Biurem Dochodzeniowym można uzyskać poprzez e-mail: io@volkswagen.de

Centralne Biuro Dochodzeniowe

Adres pocztowy:

Centralne Biuro Dochodzeniowe
Box 1717
38436 Wolfsburg Niemcy

Osobiście:      

Centralne Biuro Dochodzeniowe
Porschestraße 1
38440 Wolfsburg (centrum), Niemcy

Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie pisząc e-mail na adres

io@volkswagen.de


Czy masz pytania lub potrzebujesz lokalnej osoby kontaktowej?

Pytania dotyczące Systemu Whistleblower w Volkswagen Group Services Sp. z o.o. można kierować do Biura Dochodzeniowego ale również do naszego Compliance Officera poprzez adres legal.compliance.vwgs.r.pzn@volkswagen-groupservices.com.

Jeśli byli Państwo stroną postępowania posiadają Państwo możliwość zwrócenia się z informacją zwrotną na temat procesu do Obudsman’a.

 

Zewnętrzne kanały raportowania w Polsce

Parlament polski określił wyznaczone organy, które przyjmują zgłoszenia o uchybieniach jako zewnętrzne kanały raportowania. Zewnętrznymi kanałami sprawozdawczymi są:

Ombudsman - rzecznicy, zewnętrzni adwokaci

http://www.ombudsleute-der-volkswagen-ag.de

http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com