Nasze zespoły

Księgowość – od momentu powstania firmy w 2016 roku głównym obszarem naszych działań była księgowość. Jako Centrum Kompetencji z obszaru księgowości świadczymy usługi w tym zakresie w ramach trzech zespołów.

VW_Group1363.jpg

ACCOUNTS PAYABLE (Zobowiązania) to obszar skupiający się na kompleksowej obsłudze dostawców Grupy Volkswagen. Zespoły działające w obrębie tego obszaru współpracują ze spółkami z Niemiec, Słowacji, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Francji, Wielkiej Brytanii i Polski. Zajmują się obsługą księgową w zakresie:

 • weryfikacji i księgowania faktur od dostawców za zakup towarów i usług,
 • zarządzania płatnościami,
 • obsługi podstawowych danych dostawców,
 • utrzymywania kontaktu z dostawcami (monitoring terminów płatności, uzgadnianie salda rozrachunków etc.),
 • rozpatrywania i analizy zapytań rachunkowo-finansowych,
 • procesów związanych z zamknięciem miesiąca. 


Naleznosci.jpgACCOUNTS RECEIVABLE (Należności) to obszar dedykowany szeroko rozumianej obsłudze księgowej klientów Grupy Volkswagen, świadczący usługi dla spółek z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Polski oraz Francji. W zakresie realizowanych zadań znajdują się takie operacje, jak:

 • weryfikacja poprawności oraz kompletności dokumentów księgowych,
 • wystawianie i księgowanie dokumentów,
 • księgowanie wyciągów bankowych oraz rozliczanie płatności,
 • przygotowywanie płatności wychodzących do odbiorców,
 • prowadzenie kont księgowych odbiorców,
 • zarządzanie zamówieniami wraz z oceną kredytową odbiorców,
 • windykacja należności,
 • potwierdzanie sald z odbiorcami zewnętrznymi i spółkami koncernowymi,
 • przygotowywanie raportów oraz zestawień księgowych,
 • procesy związane z zamknięciem miesiąca / roku,
 • kontakt z działami wewnątrz firmy oraz klientami zewnętrznymi.

VW_Group0765.jpg

GENERAL LEDGER we współpracy z innymi działami realizuje następujące zadania:

 • uzgadnianie stanów magazynowych,
 • analiza wyników inwentaryzacji,
 • księgowanie wyciągów bankowych oraz kontrola przepływów pieniężnych,
 • księgowanie poleceń księgowych oraz rezerw,
 • uzgadnianie sald kont księgi głównej,
 • ewidencja i amortyzacja środków trwałych,
 • przygotowywanie raportów oraz zestawień księgowych,
 • procesy związane z zamknięciem miesiąca / roku.

 

 


Obszary pozaksięgowe – otwierając się na nowe wyzwania biznesowe i obszary działalności, nieustannie poszerzamy zakres świadczonych usług. Obecnie szereg zespołów realizuje usługi w ramach trzech obszarów pozaksięgowych:

Commercial Services.jpg

COMMERCIAL SERVICES to dział pracy z danymi zajmujący się :

 • klasyfikowaniem dokumentów dotyczących wniosków leasingowych,
 • opracowywaniem umów leasingowych, decyzji podatkowych, umów serwisowych, indeksowaniem dokumentów umów ubezpieczeniowych i bankowych,
 • weryfikowaniem faktur za zakup samochodów, usługi serwisowe, wypożyczenie aut oraz weryfikowaniem faktur warsztatowych,
 • opracowywaniem zmian związanych z kartami pojazdów kredytowanych przez koncern,
 • skanowaniem rachunków przychodzących,
 • opracowywaniem zapytań systemowych dotyczących ochrony danych osobowych w związku z rozporządzeniem RODO,
 • przetwarzaniem dokumentów anglojęzycznych i wyszukiwaniem danych osobowych,
 • rejestracją i przetwarzaniem listów przewozowych.


VW0550.jpgDATA ENGINEERING to szereg zespołów świadczących usługi dla polskich i niemieckich spółek w zakresie:

 • usług IT w obszarach administracyjnych i produkcyjnych (IT Services),
 • opracowywania zapytań systemowych dotyczących platformy Skype (Skype Support),
 • planowania oraz zautomatyzowanego zakupu reklam digital w oparciu o zachowania użytkownika w Internecie (Media Programmatic),
 • analizy przypadków testowych w ramach Cyber Security,
 • opracowywania zapytań dotyczących wsparcia technicznego PRM & AEPS,
 • przygotowywania raportów i analiz wspierających procesy biznesowe oraz nadzoru nad gromadzeniem danych i ich odpowiednim przetwarzaniem w celu zwiększenia kontroli nad procesami u klienta (Business Inteligence).

ENGINEERING SERVICES wspiera Volkswagen Poznań w ramach:

 • realizacji projektów technicznych związanych z instalacją i przystosowywaniem urządzeń produkcyjnych do budowy nowych modeli samochodów,
 • nadzoru nad prawidłową dokumentacją jakościową.