Nasze zespoły

Księgowość – od momentu powstania firmy w 2016 roku głównym obszarem naszych działań była księgowość. Jako Centrum Kompetencji z obszaru księgowości świadczymy usługi w tym zakresie w ramach trzech obszarów.

VW_Group1363.jpg

ACCOUNTS PAYABLE (Zobowiązania) to obszar skupiający się na kompleksowej obsłudze dostawców Grupy Volkswagen. Zespoły działające w obrębie tego obszaru współpracują ze spółkami z Niemiec, Danii, Słowacji, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Francji, Wielkiej Brytanii i Polski. Zajmują się obsługą księgową w zakresie:

 • weryfikacji i optymalizacji faktur,
 • księgowania faktur od dostawców za zakup towarów i usług,
 • przygotowania płatności,
 • obsługi podstawowych danych dostawców,
 • przygotowywania raportów oraz zestawień księgowych,
 • utrzymywania kontaktu z dostawcami (monitoring terminów płatności, uzgadnianie salda rozrachunków etc.),
 • rozpatrywania i analizy zapytań rachunkowo-finansowych np. wezwania do zapłaty, procesów związanych z zamknięciem miesiąca/roku.

Naleznosci.jpgACCOUNTS RECEIVABLE (Należności) to obszar dedykowany szeroko rozumianej obsłudze księgowej klientów Grupy Volkswagen, świadczący usługi dla spółek z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Polski oraz Francji. W zakresie realizowanych zadań znajdują się takie operacje, jak:

 • weryfikacja poprawności oraz kompletności dokumentów księgowych,
 • weryfikacja świadectw pochodzenia towarów,
 • zakładanie i zarządzanie kontami odbiorców,
 • wystawianie i księgowanie dokumentów,
 • księgowanie wyciągów bankowych oraz rozliczanie płatności,
 • przygotowywanie płatności wychodzących do odbiorców,
 • prowadzenie kont księgowych odbiorców,
 • zarządzanie zamówieniami wraz z oceną kredytową odbiorców,
 • windykacja należności,
 • potwierdzanie sald z odbiorcami zewnętrznymi i spółkami koncernowymi,
 • przygotowywanie raportów oraz zestawień księgowych,
 • procesy związane z zamknięciem miesiąca/roku,
 • kontakt z działami wewnątrz firmy oraz klientami zewnętrznymi.

VW_Group0765.jpg

GENERAL LEDGER we współpracy z innymi działami realizuje następujące zadania:

 • uzgadnianie stanów magazynowych,
 • analiza wyników inwentaryzacji,
 • księgowanie wyciągów bankowych oraz kontrola przepływów pieniężnych,
 • księgowanie poleceń księgowych oraz rezerw,
 • uzgadnianie sald kont księgi głównej,
 • ewidencja i amortyzacja środków trwałych,
 • przygotowywanie raportów oraz zestawień księgowych,
 • procesy związane z zamknięciem miesiąca/roku.

 

 


Usługi biznesowe – otwierając się na nowe wyzwania biznesowe i obszary działalności, nieustannie poszerzamy zakres świadczonych usług. Obecnie szereg zespołów realizuje usługi w trzech obszarach biznesowych.

COMMERCIAL SERVICES to obszar, w skład którego wchodzą następujące zespoły:

 • Inputmanagement:
  • klasyfikowanie dokumentów dotyczących wniosków leasingowych,
  • opracowywanie umów leasingowych, decyzji podatkowych, umów serwisowych, indeksowanie dokumentów umów ubezpieczeniowych i bankowych,
  • weryfikowanie faktur za zakup samochodów, usługi serwisowe, wypożyczenie aut,
  • opracowywanie zmian związanych z kartami pojazdów kredytowanych przez koncern.
 • Scanning UK: skanowanie rachunków przychodzących i ich rejestracja w systemie do weryfikacji.Commercial Services.jpg
 • Customer Care - telefoniczna i pisemna obsługa klienta:
  • infolinia Notdienst - pomoc klientom w sytuacjach awaryjnych na drodze,
  • Volkswagen/SKODA Customer Care – obsługa telefonicznych zapytań klientów marek Volkswagen i Skoda oraz pisemne opracowywanie zapytań klientów przychodzących różnymi kanałami komunikacji (mail, czat, formularze internetowe).
 • FOKK: opracowywanie zapytań klientów w obszarze Back office i Front office.
 • DSGVO: opracowywanie zapytań klientów w kontekście przetwarzania danych osobowych w p systemach i bazach danych koncernu Volkswagen.
 • Central Know-How Protection Services (CKPS):
  • First Level Support (SPOC) dla dostawców, nadzór nad statusem umowy o zachowaniu poufności z dostawcami,
  • zapytania odnośnie certyfikatu TISAX-Modell (Trusted Information Security Assessment Exchange),
  • tworzenie aktualnej bazy klientów we własnym systemie ticketowym Salesforce.

BUSINESS OPERATION SERVICES dostarcza usług i rozwiązań w 3 obszarach:

Consulting:

VW0550.jpg

 • Digital Media: planowanie i zautomatyzowany zakup reklam cyfrowych w oparciu o analizę aktywności użytkowników w Internecie.
 • Chart Factory: tworzenie profesjonalnych prezentacji dla klientów koncernowych, rozwijanie wewnętrznej bazy zasobów graficznych.
 • PMO as a Service: wykwalifikowana kadra osób wspierająca klienta w ramach zarządzania portfelem projektów.
 • PMO/PM (IT Services) – zespół Project Managerów IT, zarządzających projektami w swoich obszarach jak np. rozwój i zabezpieczanie infrastruktury sieciowej, wdrażanie usprawnień w procesach przez rozwijanie botów, dbanie o aktualny stan sprzętu i oprogramowania komputerów, wsparcie rozwoju aplikacji IT.

Data Engineering:

 • SAP 1st level support (IT Services) – wsparcie użytkowników SAP, dzienny monitoring, przekazywanie transportów z obszaru testowego na produkcyjny.
 • Digital Workplace Service Support - wsparcie pracowników koncernu w korzystaniu z narzędzi do videokonferencji oraz do bezprzewodowej prezentacji treści.
 • Infrastructure Dataservice 1st level support – odzyskiwanie lub tworzenie kopii zapasowych danych np. utraconych maili ze skrzynki outlook, danych z dysków, współpraca z działem prawnym.
 • BI Data Proxy – automatyzacja Data Proxy oraz tworzenie nowych rozwiązań architektury systemów, a także deployment nowych obszarów on-Prem jak i w chmurze (Cloud).

Procurement & Business Services:

 • PRM - wspieranie zamawiających w procesach zakupowych IT, zadania administracyjne związane z monitorowaniem zamówień.
 • Business Intelligence – tworzenie analiz dotyczących wydatków koncernu, rozwijanie nowych rozwiązań raportowych, utrzymywanie spójności danych oraz praca na bazach danych dla działów personalnych, finansowych, tworzenie automatycznych raportów.

LOGISTICS to obszar skupiony na:

 • realizacji projektów technicznych i logistycznych dla fabryk Volkswagena,
 • współpracy i koordynowaniu firm zewnętrznych,
 • planowaniu ustawienia materiałów produkcyjnych.