Logistics Specialist with German & English

TWOJE ZADANIA:

 • Zarządzanie wąskimi gardłami w celu zabezpieczenia dostaw materiałów;
 • Analiza i sterowanie planami w zakresie zdolności produkcyjnych oraz inicjowanie odpowiednich działań mających na celu zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego w przypadku wystąpienia wąskich gardeł w dostawach;
 • Negocjowanie umów z dostawcami;
 • Przygotowanie i controlling zarządzania danymi w Process Center;
 • Przeprowadzanie analiz procesów, obróbka danych statystycznych i przygotowywanie prezentacji na temat optymalizacji procesów zakupowych i logistyki;
 • Walidacja sytuacji krytycznych w zakresie procesów zakupowych;
 • Inicjowanie działań mających na celu zapewnienie ciągłości seryjnej w sieci zakładów MAN;
 • Koordynacja spotkań z partnerami kontaktowymi z działów logistyki, sprzedaży, inżynierii i jakości.

TWOJE KOMPETENCJE:

 • Wieloletnia znajomość procesów produkcyjnych, logistycznych i zakupowych w branży motoryzacyjnej;
 • Szeroka wiedza na temat zarządzania wąskimi gardłami i mocami produkcyjnymi;
 • Samodzielność, dobra organizacja pracy oraz asertywna postawa podczas prowadzenia spotkań z zespołami zadaniowymi;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz kompetencje w zakresie przygotowywania raportów dla przedstawicieli najwyższego szczebla zarządzania;
 • Bardzo dobre umiejętności pracy w zespole oraz rozwinięte zdolności komunikacyjne.

CO OFERUJEMY:

 • Otwarte i przyjazne środowisko pracy;
 • Możliwość rozwoju kariery w dynamicznej międzynarodowej organizacji;
 • Umowę o pracę z 3-miesięcznym okresem próbnym, następnie umowę na czas nieokreślony
 • Atrakcyjny pakiet benefitów

Aplikuj teraz »

Prosimy o umieszczenie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji, w poniższym brzmieniu:

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji do momentu jej zakończenia. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych: innym spółkom Grupy Volkswagen, firmom świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i kadrowe, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań oraz przez odbiorców danych (innych spółek grupy Volkswagen, firm świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i  kadrowe) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez trwający 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została udzielona zgoda (to jest do dnia 31 grudnia trzeciego roku od udzielenia zgody). Po tym czasie moje dane zostaną usunięte.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »
x
Aplikujesz na stanowisko:
Logistics Specialist with German & English cała Polska, możliwość pracy zdalnej
Dane kontaktowe
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »