Kafka DevOps Engineer

ROLE RESPONSIBILITIES:

 • Maintenance of already existing multi-tenant and exclusive Kafka clusters with internal customization and tooling,
 • Continuous improvements for existing CI/CD pipelines,
 • Deployment of new Kafka environments in AWS, Azure and on-prem (vm/bare-metal),
 • Maintenance and improvements of current and future automation used for provisioning, deployments and monitoring of the system,
 • Migrate/deploy platform changes,
 • Working with platform customers to help with onboarding into the platform or solve their problems and questions,
 • Serving customer requests in regards to Kafka topics (topology) changes using automation,
 • Establishing Kafka Connect connectors on client requests using automation,
 • Round robin on-call support.

ROLE REQUIREMENTS:

 • Knowledge of Ansible,
 • Prometheus/Grafana/Alert Manager or familiarity with similar monitoring tools,
 • Basic knowledge of Apache Kafka, o Linux (RHEL/CENTOS 7 and 8) – server admin level,
 • Networking (connection troubleshooting, AWS security groups),
 • Bash scripting,
 • Good communication skills (customer support),
 • Good command of English.

 NICE TO HAVE:

 • Kubernetes,
 • Python/Java/Go,
 • Jenkins or other server knowledge,
 • AWS (EC2, VPC, Route53 RDS),
 • Azure basic concepts,
 • Linux containers,
 • Confluent Kafka Platform (Schema Registry, Kafka Connect).

Aplikuj teraz »

Prosimy o umieszczenie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji, w poniższym brzmieniu:

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji do momentu jej zakończenia. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych: innym spółkom Grupy Volkswagen, firmom świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i kadrowe, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań oraz przez odbiorców danych (innych spółek grupy Volkswagen, firm świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i  kadrowe) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez trwający 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została udzielona zgoda (to jest do dnia 31 grudnia trzeciego roku od udzielenia zgody). Po tym czasie moje dane zostaną usunięte.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »
x
Aplikujesz na stanowisko:
Kafka DevOps Engineer cała Polska - praca zdalna
Dane kontaktowe
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »