Visual Communication Senior Specialist with German

New Chart Factory Project

Being a Visual Communication Senior Specialist you will be responsible for delivering an excellent service for the  Chart Service which means transfer sketches to charts. This is our new proud project called Chart Factory, and you will be a pioneer of the team who ensure the highest quality of visual aids.

Your main responsibilities:

 • Developing and scaling Chart Service and bringing along know-how on technological trends within that service,
 • Working in MS Power Point and preparing presentation, animations, images for Volkswagen Group Services,
 • Graphic processing / supporting images,
 • Keynote preparation for lectures.

Expectations:

 • Advanced German (C1) & English (B2 at least),
 • University degree in design / graphic- related studies is a strong asset,
 • Experience in preparing PowerPoint Slides 2-5 years,
 • Being an Expert in MS PowerPoint (ThinkCell etc.),
 • Quality-oriented mindset and attention to detail,
 • Positive and “can do” attitude,
 • Strong integrity and business ethics,
 • Independent and self-motivated.

We offer:

 • Open and friendly working environment,
 • Opportunity for further career development in dynamic organization,
 • Attractive benefit package.

Aplikuj teraz »

Prosimy o umieszczenie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji, w poniższym brzmieniu:

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji do momentu jej zakończenia. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych: innym spółkom Grupy Volkswagen, firmom świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i kadrowe, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań oraz przez odbiorców danych (innych spółek grupy Volkswagen, firm świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i  kadrowe) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez trwający 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została udzielona zgoda (to jest do dnia 31 grudnia trzeciego roku od udzielenia zgody). Po tym czasie moje dane zostaną usunięte.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »
x
Aplikujesz na stanowisko:
Visual Communication Senior Specialist with German Poznań
Dane kontaktowe
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »