Financial Controller

Tasks:

 • ongoing cooperation and support for the Senior Financial Controller in the performed tasks,
 • performing tasks in the field of controlling and financial reporting,
 • preparation of reports and analyzes,
 • participation in budgeting and preparation of cyclical financial forecasts,
 • preparation of ad-hoc financial reports and analyzes,
 • monthly reporting to the management board in an agreed standard.

Expectations

 • higher education in the financial area
 • experience in the area of ​​finance / controlling, 2-3 years,
 • very good command of the English language (minimum C1) and German language (minimum B2)
 • knowledge in the area of ​​financial and management accounting and corporate finance,
 • knowledge of data consolidation tools,
 • knowledge of reporting tools (BI),
 • good knowledge of MS Office, in particular Excel and Power Point,
 • analytical skills,
 • independence, reliability, responsibility and accuracy,
 • focus on performing tasks,
 • high integrity and business ethics.

We offer

 • Open and friendly working environment,
 • Opportunity for career development in a dynamic organization,
 • Attractive benefits package.

Aplikuj teraz »

Prosimy o umieszczenie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji, w poniższym brzmieniu:

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji do momentu jej zakończenia. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych: innym spółkom Grupy Volkswagen, firmom świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i kadrowe, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań oraz przez odbiorców danych (innych spółek grupy Volkswagen, firm świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i  kadrowe) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez trwający 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została udzielona zgoda (to jest do dnia 31 grudnia trzeciego roku od udzielenia zgody). Po tym czasie moje dane zostaną usunięte.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »
x
Aplikujesz na stanowisko:
Financial Controller Poznań
Dane kontaktowe
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »