Senior PMO Analyst

ROLE RESPONSIBILITIES:

 • Support delivery and governance of projects with project and delivery portfolio reporting – adhering to standards, processes, and methods,
 • Identify and drive continuous improvement of project/portfolio reporting and analytic capabilities,
 • Ensure effective, efficient, and accurate recording and reporting of all project approvals, spend, and data, such as milestones, scope, expenditure, risks, issues and status,
 • Provide periodic analysis and performance reporting on portfolios, major programs and projects for Senior management,
 • Analyze and draw insights from portfolio and projects data and share with Senior management to improve decision making,
 • Build and maintain effective professional relationships with internal and external stakeholders involved in project delivery.

SKILLS AND COMPETENCIES:

 • Bachelor’s degree in business and/or information technology OR equivalent 5-7 years’ experience working within business,
 • Experience in using and managing project management processes and reporting,
 • Experience with PPM tools and PMO reporting templates,
 • Experience with PPM tools and PMO reporting templates, Excel, PowerBI and Powerpoint,
 • Project Management Certification (PMP / PMI / PRINCE2 /PMBOK or equivalent) desirable,
 • Advantageous if you have Financial understanding including basic controlling knowledge, business case development and benefits realization,
 • Strong integrity and business ethics,
 • Very good German and English

Aplikuj teraz »

Prosimy o umieszczenie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji, w poniższym brzmieniu:

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji do momentu jej zakończenia. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych: innym spółkom Grupy Volkswagen, firmom świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i kadrowe, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań oraz przez odbiorców danych (innych spółek grupy Volkswagen, firm świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i  kadrowe) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez trwający 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została udzielona zgoda (to jest do dnia 31 grudnia trzeciego roku od udzielenia zgody). Po tym czasie moje dane zostaną usunięte.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »
x
Aplikujesz na stanowisko:
Senior PMO Analyst cała Polska, możliwość pracy zdalnej
Dane kontaktowe
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »