AR Accountant with German

Key responsibilities:

Accountant is responsible for handling following activities according to the process in scope and process split
within teams:

 • Handling and resolving all queries from customers
 • Preparing payments run (outgoing payments and direct debits)
 • Posting incoming payment, payments allocation
 • AR and collection management (monitoring payments, dunning)
 • Invoicing and preparing credit notes
 • AR accounts reconciliation
 • Maintain customer master data
 • Contact with local entity
 • Preparing reports
 • Months and closing activities

Skills and competencies

 • University degree, preferably in finance or accounting
 • Very good knowledge of German (min.B2)
 • Preferably good English (B1)
 • Accounting experience, preferably in SSC environment
 • Customer service orientation
 • Attention to details and ability to meet deadlines
 • Familiarity with advanced computer programs (MS Office)
 • SAP or other accounting system
 • Accounting knowledge
 • Ability to identify and present improvements
 • „Can do” attitude

We offer:

 • Open and friendly working environment
 • Opportunity for further career development in dynamic organization
 • Opportunity to take part in building new ssc organization
 • Attractive benefit package

Aplikuj teraz »

Prosimy o umieszczenie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji, w poniższym brzmieniu:

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji do momentu jej zakończenia. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych: innym spółkom Grupy Volkswagen, firmom świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i kadrowe, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań oraz przez odbiorców danych (innych spółek grupy Volkswagen, firm świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i  kadrowe) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez trwający 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została udzielona zgoda (to jest do dnia 31 grudnia trzeciego roku od udzielenia zgody). Po tym czasie moje dane zostaną usunięte.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »
x
Aplikujesz na stanowisko:
AR Accountant with German Poznań
Dane kontaktowe
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »