Business Process Automation Specialist

CEL STANOWISKA

Celem stanowiska jest rozwijanie i wdrażanie narzędzi informatycznych (Power Platform, VBA, RPA, BI) w celu automatyzacji zarówno procesów wewnętrznych VGS, jak i procesów dostarczanych przez nasze zespoły do klientów. Wdrażane narzędzia powinny poprawiać jakość i/lub zwiększać efektywność wykonywanych procesów.

KLUCZOWE OBOWIĄZKI

 • Identyfikacja potrzeb w zakresie usprawnień ze strony zespołów VGS
 • Przygotowanie i analiza potrzeb biznesowych
 • Opracowanie, wdrożenie i aktualizacja narzędzi usprawniających procesy
 • Zapewnienie monitoringu opracowanych narzędzi
 • Udostępnianie biblioteki wdrożonych narzędzi i dokumentacji
 • Utrzymanie aktualnej listy indeksowej wdrożonych narzędzi
 • Zaangażowanie w inicjatywy mające na celu promocję wdrożonych narzędzi

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I DOŚWIADCZENIA:

 • Wykształcenie wyższe informatyczne
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, minimum B2 - warunek konieczny
 • Znajomość języka niemieckiego będzie bardzo dużym atutem
 • Bardzo dobra znajomość Power Platform (Power Automate, Power Apps, SharePoint) oraz doświadczenie w pracy z Office Scripts
 • Zaawansowana znajomość VBA (m.in. z wykorzystaniem bibliotek dla Adobe, SAP GUI itp.)
 • Umiejętność programowania w języku Python z praktyczną znajomością bibliotek (m.in. Pandas i OpenPyXL)

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI

 • Biegła i kompleksowa obsługa komputera
 • Zorientowanie na klienta
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Proaktywna postawa
 • Zdolność do koordynowania i prowadzenia wielu projektów jednocześnie
 • Umiejętność priorytetyzacji i realizowania zadań w terminie
 • Wiedza na temat metodologii, narzędzi i ram w zakresie Improvementu

Aplikuj teraz »

Prosimy o umieszczenie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji, w poniższym brzmieniu:

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji do momentu jej zakończenia. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych: innym spółkom Grupy Volkswagen, firmom świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i kadrowe, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań oraz przez odbiorców danych (innych spółek grupy Volkswagen, firm świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i  kadrowe) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez trwający 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została udzielona zgoda (to jest do dnia 31 grudnia trzeciego roku od udzielenia zgody). Po tym czasie moje dane zostaną usunięte.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »
x
Aplikujesz na stanowisko:
Business Process Automation Specialist cała Polska, możliwość pracy zdalnej
Dane kontaktowe
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »