Cloud Engineer with English

 YOUR RESPONSIBILITIES:

 • Implementatin of cloud services to digitize VW plants (focus: AWS),
 • Technical conception of the cloud architecture of production-related digitization projects,
 • Preparation and examination of service offers for our plants,
 • Coaching and support of strategic partners in technology and methodology of the VW Group,
 • Further development of new “Smart Factory”solutions.

SKILLS AND COMPETENCIES:

 • Training in electrical engineering / information technology or comparable qualifications,
 • Knowledge of the application PLC, Python and Cloud Computing,
 • Very good command of English (B2 level),
 • Command of German would be a great advantage,
 • First practical experience in design and technical implementation with AWS, Azure or GCP,
 • First experience in agile methodology (e.g. SCRUM).

WE OFFER:

 • Open and friendly working environment,
 • Opportunity for career development in a dynamic organization,
 • Attractive benefits package,
 • Possibility of 100% remote work,
 • Employment contract with a 3-month trial period, then, if both sides are satisfied with the cooperation, permanent contract.

Aplikuj teraz »

Prosimy o umieszczenie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji, w poniższym brzmieniu:

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji do momentu jej zakończenia. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych: innym spółkom Grupy Volkswagen, firmom świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i kadrowe, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań oraz przez odbiorców danych (innych spółek grupy Volkswagen, firm świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i  kadrowe) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez trwający 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została udzielona zgoda (to jest do dnia 31 grudnia trzeciego roku od udzielenia zgody). Po tym czasie moje dane zostaną usunięte.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »
x
Aplikujesz na stanowisko:
Cloud Engineer with English Cała Polska, możliwość pracy zdalna
Dane kontaktowe
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »