Project Purchaser with German and English

Twoje zadania:

 • Przygotowywanie i opracowywanie zapytań ofertowych na części produkcyjne dla koncernu Volkswagen,
 • Tworzenie, opracowywanie i przetwarzanie harmonogramów dostaw stanowiących podstawę przetwarzania zamówień dla spółek w koncernie Volkswagen
 • Pozyskiwanie od działów fachowych informacji niezbędnych do utworzenia zapytania ofertowego oraz do weryfikacji harmonogramów dostaw,
 • Opracowywanie, kompletowanie oraz weryfikacja technicznych dokumentów zapytania ofertowego,
 • Weryfikacja kosztów logistycznych dla zapytań ofertowych,
 • Przeliczanie zapotrzebowania na części produkcyjne,
 • Weryfikacja ratingów potencjalnych dostawców,
 • Wsparcie handlowców w procesie zakupowym (charakterystycznym dla poszczególnych marek koncernu),
 • Wsparcie handlowców koncernu Volkswagen przy tworzeniu prezentacji w systemie STAR,
 • Opracowywanie analiz i raportów zgodnie z wymaganiami biznesowymi,
 • Optymalizacja procesów,
 • Zmiany indeksu/ ceny części lub dostawcy w harmonogramów dostaw w systemie SAP,
 • Wprowadzenie kosztów logistycznych dla harmonogramów dostaw,
 • Wprowadzanie i przeprowadzanie transakcji masowych w ramach planów dostaw.

Twoje kompetencje:

 • Dobra znajomość języka niemieckiego (min. B2 – warunek konieczny),
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • Mile widziana znajomość SAP / LPA,
 • Samodzielność i wysokie zdolności komunikacyjne,
 • Myślenie analityczne i umiejętność wyciągania wniosków,
 • Umiejętność pracy w zespole oraz w grupach projektowych,
 • Dobra znajomość MS Office, w szczególności Ms Excel oraz PowerPoint,
 • Wysoka kultura osobista i otwartość na zmiany.

Aplikuj teraz »

Prosimy o umieszczenie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji, w poniższym brzmieniu:

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji do momentu jej zakończenia. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych: innym spółkom Grupy Volkswagen, firmom świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i kadrowe, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań oraz przez odbiorców danych (innych spółek grupy Volkswagen, firm świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i  kadrowe) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez trwający 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została udzielona zgoda (to jest do dnia 31 grudnia trzeciego roku od udzielenia zgody). Po tym czasie moje dane zostaną usunięte.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »
x
Aplikujesz na stanowisko:
Project Purchaser with German and English cała Polska, możliwość pracy zdalnej
Dane kontaktowe
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »