Specjalista ds. Compliance

TWOJE ZADANIA:

 • Odpowiedzialność za wdrażanie nadrzędnych wytycznych koncernowych o Odpowiedzialność za realizację i wdrożenie koncernowych programów z zakresu Compliance i Integrity, w tym raportowanie, przeprowadzanie szkoleń i warsztatów oraz zapewnienie kompletności dokumentacji
 • Kontrola procesów wewnętrznych pod kątem zgodności z regulacjami wewnętrznymi i przepisami prawa
 • Opracowywanie, wdrażanie i przegląd polityk/procedur/wytycznych, których celem jest zarządzanie ryzykiem związanym z działaniem Spółki
 • Prowadzenie komunikacji z obszaru Compliance do pracowników
 • Odpowiedzialność za system RMS/IKS w organizacji
 • Odpowiedzialność za proces zakupowy w spółce (ustalenie procesu, zapewnienie kompletności dokumentacji, monitoring i audyt, przeprowadzanie szkoleń)
 • Ścisła współpraca z działem prawnym oraz Compliance i Integrity spółki matki.

WYMAGANIA PROFILOWE:

 • Wykształcenie wyższe, mile widziane prawnicze
 • Doświadczenie w obszarze compliance, kontroli ryzyka
 • Płynna znajomość języka niemieckiego i angielskiego (większość informacji i spotkań jest w tych językach), min. C1
 • Znajomość bazowa przepisów prawa
 • Wysokie standardy etyki ogólnej i zawodowej
 • Umiejętność interpretacji przepisów i poszukiwania informacji
 • Dokładność i terminowość
 • Samodzielność, asertywność

Aplikuj teraz »

Prosimy o umieszczenie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji, w poniższym brzmieniu:

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji do momentu jej zakończenia. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych: innym spółkom Grupy Volkswagen, firmom świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i kadrowe, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań oraz przez odbiorców danych (innych spółek grupy Volkswagen, firm świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i  kadrowe) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez trwający 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została udzielona zgoda (to jest do dnia 31 grudnia trzeciego roku od udzielenia zgody). Po tym czasie moje dane zostaną usunięte.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »
x
Aplikujesz na stanowisko:
Specjalista ds. Compliance Poznań
Dane kontaktowe
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »