Płatny staż w zespole księgowości z językiem portugalskim (Nr ref: STAŻ/DK/portugalski)

Zadania:

  • Wsparcie zespołu zobowiązań lub należności w bieżących zadaniach

Oczekiwania:

  • Bardzo dobra znajomość portugalskiego,
  • Mile widziana znajomość języka angielskiego,
  • Status studenta,
  • Mile widziane studia z zakresu finansów, ekonomii, zarządzania lub lingwistyki.

Oferujemy:

  • Całoroczny, płatny staż na umowę-zlecenie
  • Elastyczne godziny pracy i czas trwania stażu
  • Zdobycie doświadczenia w firmie o wysokich standardach pracy i inspirującym środowisku pracy

Aplikuj teraz »

Prosimy o umieszczenie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji, w poniższym brzmieniu:

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji do momentu jej zakończenia. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych: innym spółkom Grupy Volkswagen, firmom świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i kadrowe, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań oraz przez odbiorców danych (innych spółek grupy Volkswagen, firm świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i  kadrowe) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez trwający 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została udzielona zgoda (to jest do dnia 31 grudnia trzeciego roku od udzielenia zgody). Po tym czasie moje dane zostaną usunięte.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »
x
Aplikujesz na stanowisko:
Płatny staż w zespole księgowości z językiem portugalskim (Nr ref: STAŻ/DK/portugalski) Poznań
Dane kontaktowe
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »