SENIOR/MEDIA PROGRAMMATIC BUYER

YOUR TASKS:

 • Create strategies for programmatic campaigns (display, video etc.)
 • Lead programmatic campaigns (planning, purchasing, reporting and campaign optimization for KPIs)
 • Cooperation with all VGP brands (Audi, VW, Skoda, Seat, Porsche), communication with marketing teams, media agency and creative agency
 • Conducting employee training in programmatic buying
 • Use of 1st, 2nd and 3rd party data and campaign optimization based on the mentioned data
 • Implementation of campaigns under PMP and Open
 • Building a campaign strategy based on the set goals (e.g. range, consideration, retargeting, searching)
 • Integrates internally: Brand/Media/Marketing
 • Integrates with agency: across traditional & digital media planning/buying
 • Work closely with Group Media Team – and as a part of wider media community – in the development of strategic and operational best practice.

EXPECTATIONS:

 • English language fluency
 • German language will be an asset
 • At least 2 years industry experience with on Programmatic Buying
 • MS Office, Excel in particular – data analysis, drawing conclusions and optimizing campaigns based on data
 • Knowledge of Google Tag Manager, Campaign Manager
 • Willingness to learn new things and use new technologies in advertising campaigns
 • Detailed understanding of programmatic advertising based on hands-on experience of managing display and video campaigns across multiple channels and devices
 • Be able to demonstrate delivery of results across large scale brand and performance campaigns
 • Good data management and analytical skills
 • Excellent numeracy, data handling, time management, prioritization skills.

WE OFFER:

 • Possibility of 100% remote work,
 • Employment contract with a 3-month trial period, then, if both sides are satisfied with the cooperation, an indefinite contract,
 • Open and friendly working environment,
 • Opportunity for career development in a dynamic organization,
 • Attractive benefits package.

Aplikuj teraz »

Prosimy o umieszczenie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji, w poniższym brzmieniu:

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji do momentu jej zakończenia. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych: innym spółkom Grupy Volkswagen, firmom świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i kadrowe, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań oraz przez odbiorców danych (innych spółek grupy Volkswagen, firm świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i  kadrowe) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez trwający 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została udzielona zgoda (to jest do dnia 31 grudnia trzeciego roku od udzielenia zgody). Po tym czasie moje dane zostaną usunięte.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »
x
Aplikujesz na stanowisko:
SENIOR/MEDIA PROGRAMMATIC BUYER cała Polska - praca zdalna
Dane kontaktowe
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »