Salesforce Marketing Cloud Functional Consultant with German & English

Twoje zadania:

 • Dokumentacja szczegółowych wymagań funkcjonalnych i technicznych;
 • Konfiguracja i adaptacja aplikacji Marketing Cloud od Salesforce;
 • Koncepcja i realizacja kampanii e-mail marketingowych;
 • Doradztwo w kwestiach technicznych i metodologicznych we wszystkich aspektach Marketing Cloud;
 • Definiowanie, planowanie i ciągły rozwój portfolio kampanii;
 • Analiza i monitorowanie ustalonych działań CRM, w tym wyprowadzenie podejść optymalizacyjnych i rekomendacji działań dla obszaru CRM.

Twój profil

 • Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego i angielskiego (warunek konieczny!);
 • Odpowiednie doświadczenie z rozwiązaniem CRM Salesforce oraz w środowisku konsultingowym;
 • Certyfikaty (mile widziane): Administrator Salesforce (ADM201) i Salesforce Email Specialist;
 • Dogłębna znajomość Salesforce Marketing Cloud;
 • Umiejętności komunikacyjne, wysoki poziom inicjatywy, zorientowana na klienta i samodzielna praca w naszych zespołach projektowych

Aplikuj teraz »

Prosimy o umieszczenie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji, w poniższym brzmieniu:

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji do momentu jej zakończenia. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych: innym spółkom Grupy Volkswagen, firmom świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i kadrowe, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań oraz przez odbiorców danych (innych spółek grupy Volkswagen, firm świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i  kadrowe) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez trwający 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została udzielona zgoda (to jest do dnia 31 grudnia trzeciego roku od udzielenia zgody). Po tym czasie moje dane zostaną usunięte.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »
x
Aplikujesz na stanowisko:
Salesforce Marketing Cloud Functional Consultant with German & English cała Polska, możliwość pracy zdalnej
Dane kontaktowe
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »