System Operations Support Specialist with English & German

ZADANIA:

 • Kontakt z kupcami lub dostawcami, w celu zrozumienia zapotrzebowania na konkretny wariant komponentu samochodu i przypisanie go do odpowiedniego bota,
 • Wyszukiwanie komponentów w bazie danych,
 • Sprawdzanie zawartości otrzymanych danych i/lub przesyłanie ich do działu rozwoju technicznego,
 • Sprawdzanie poprawności działania bota w powiązanych systemach;

OCZEKIWANIA:

 • Język niemiecki na poziomie B2/C1 (warunek konieczny),
 • Język angielski na poziomie B2/C1 (warunek konieczny),
 • Doświadczenie w pracy na systemach ERP,
 • Doświadczenie w pracy z Klientem,
 • Postawa prokliencka,
 • Dokładność, attention to detail, umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego przyswajania wiedzy oraz komunikatywność,
 • Mile widziane doświadczenie w Technical Support lub Customer Care

Aplikuj teraz »

Prosimy o umieszczenie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji, w poniższym brzmieniu:

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji do momentu jej zakończenia. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych: innym spółkom Grupy Volkswagen, firmom świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i kadrowe, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań oraz przez odbiorców danych (innych spółek grupy Volkswagen, firm świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i  kadrowe) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez trwający 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została udzielona zgoda (to jest do dnia 31 grudnia trzeciego roku od udzielenia zgody). Po tym czasie moje dane zostaną usunięte.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »
x
Aplikujesz na stanowisko:
System Operations Support Specialist with English & German cała Polska, możliwość pracy zdalnej
Dane kontaktowe
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »