Staż w Zespole Księgowości Wewnętrznej

TWOJE ZADANIA:

 • Skanowanie i katalogowanie dokumentów
 • Archiwizacja i segregowanie dokumentów
 • Rozliczanie delegacji
 • Prowadzenie rejestru rozliczeń pracowniczych
 • Księgowanie faktur sprzedażowych
 • Księgowanie prostych faktur zakupowych
 • Rozliczanie sald na kontach dostawców oraz odbiorców
 • Wsparcie działu w bieżących obowiązkach
 • Monitorowanie należności
 • Weryfikacja sald na rachunkach bankowych
 • Weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

TWOJE KOMPETENCJE:

 • Status studenta (mile widziane kierunki: finanse i rachunkowość, ekonomia, zarządzanie, ekonometria)
 • Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości
 • Mile widziana podstawowa znajomość systemu SAP
 • Dostępność min. 20 godzin tygodniowo lub więcej
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (min. B1)
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel)
 • Dokładność, skrupulatność i cierpliwość
 • Zaangażowanie i zapał do prac

Aplikuj teraz »

Prosimy o umieszczenie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji, w poniższym brzmieniu:

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji do momentu jej zakończenia. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych: innym spółkom Grupy Volkswagen, firmom świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i kadrowe, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań oraz przez odbiorców danych (innych spółek grupy Volkswagen, firm świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i  kadrowe) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez trwający 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została udzielona zgoda (to jest do dnia 31 grudnia trzeciego roku od udzielenia zgody). Po tym czasie moje dane zostaną usunięte.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »
x
Aplikujesz na stanowisko:
Staż w Zespole Księgowości Wewnętrznej Poznań
Dane kontaktowe
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »