IT Governance International Coordinator Poland

Tasks:

 • Coordination and steering of various IT projects within international locations of Volkswagen Group Services
 • Implementation of central steering and support of IT projects to ensure effective planning, tracking and deployment of projects
 • Facilitation of international cooperation
 • Search for synergies in processes and systems for international locations
 • Harmonization of IT activities and processes
 • Ensuring compliance with policies, data protection regulations, IT security for international locations
 • Ensuring alignment of IT projects and initiatives with overall company strategy
 • Cooperation and alignment with head quarter (Volkswagen Group Services GmbH)
 • Support in implementation IT projects

Expectations

 • University degree (IT, Business Management or relevant)
 • English language fluency (please send your resumes in English only)
 • German will be an asset
 • IT Project Management experience and knowledge
 • Relevant experience in IT Governance and controls frameworks
 • Attention to detail and excellent analytical skills
 • Communication skills and stakeholder management

We offer

 • Open and friendly working environment,
 • Opportunity for career development in a dynamic organization,
 • Employment contract with a 3-month trial period, then an indefinite contract • Possibility to work 100% remotely
 • Attractive benefits package

Aplikuj teraz »

Prosimy o umieszczenie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji, w poniższym brzmieniu:

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji do momentu jej zakończenia. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych: innym spółkom Grupy Volkswagen, firmom świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i kadrowe, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań oraz przez odbiorców danych (innych spółek grupy Volkswagen, firm świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i  kadrowe) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez trwający 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została udzielona zgoda (to jest do dnia 31 grudnia trzeciego roku od udzielenia zgody). Po tym czasie moje dane zostaną usunięte.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »
x
Aplikujesz na stanowisko:
IT Governance International Coordinator Poland cała Polska, możliwość pracy zdalnej
Dane kontaktowe
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »