Księgowy/Starszy Księgowy środków trwałych w GL+AP+AR (niemiecki, angielski)

TWOJE ZADANIA:

 • Udział w procesie budowania procesu i jego stabilizacji dla wszystkich trzech obszarów,
 • Realizacja zadań księgowych w obszarze Księgi Głównej zgodnie z zakresem odpowiedzialności danej spółki, ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji środków trwałych,
 • Zakładanie kont dostawców/klientów/pracowników,
 • Księgowanie poleceń księgowych, faktur kosztowych i faktur sprzedaży,
 • Kontakt z lokalnym działem księgowym oraz działami fachowymi w Hiszpanii,
 • W przyszłości udział w procesie zamknięcia okresu księgowego.

TWOJE KOMPETENCJE:

 • Preferowane doświadczenie w obszarze księgowania środków trwałych lub udokumentowane wykształcenie w tym obszarze, umożliwiające wykonywanie obowiązków z nim związanych,
 • Doświadczenie w obszarach AP/AR/GL (min. 2 lata),
 • Wykształcenie w obszarze finanse/księgowość (także kursy zawodowe),
 • Biegła znajomość języka niemieckiego (min. B2),
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2),
 • Dobra znajomość obsługi komputera, w tym programu SAP (moduły księgowe) lub innych systemów ERP,
 • Orientacja na współpracę z klientem i rozwiązywanie problemów,
 • Szczegółowość i terminowość,
 • Umiejętność wyznaczania priorytetów i dobrej organizacji pracy (elastyczność),
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Doświadczenie w tworzeniu instrukcji pracy w języku angielskim.

CO OFERUJEMY:

 • Możliwość udziału w procesie budowania działu obsługi księgowej nowego klienta,
 • Różnorodność zadań księgowych,
 • Kulturę organizacyjną opartą na szacunku i zaufaniu,
 • Szeroki i elastyczny pakiet benefitów,
 • Możliwość pracy w 100% zdalnej.

Aplikuj teraz »

Prosimy o umieszczenie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji, w poniższym brzmieniu:

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji do momentu jej zakończenia. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych: innym spółkom Grupy Volkswagen, firmom świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i kadrowe, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań oraz przez odbiorców danych (innych spółek grupy Volkswagen, firm świadczących dla Volkswagen Group Services sp. z o.o. usługi rekrutacyjne, personalne i  kadrowe) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez trwający 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została udzielona zgoda (to jest do dnia 31 grudnia trzeciego roku od udzielenia zgody). Po tym czasie moje dane zostaną usunięte.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »
x
Aplikujesz na stanowisko:
Księgowy/Starszy Księgowy środków trwałych w GL+AP+AR (niemiecki, angielski) cała Polska - możliwość pracy zdalnej
Dane kontaktowe
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych »